„Muzyka jest większym odkryciem, niż cała mądrość i filozofia...”
Ludwig van Beethoven